skip to Main Content

Werven en selecteren
op z'n Symbus

Werven en selecteren

Duurzame inzetbaarheid, bevlogen, gelukkige werknemers loopt als een rode draad door onze dienstverlening.  Bij het werven en selecteren van nieuw personeel is dit dan vanzelfsprekend het centrale uitgangspunt. We zijn kritisch en gaan voor kwaliteit waarbij we naast de hard skills (opleiding, ervaring) ook kijken naar de soft skills (persoonlijke eigenschappen). We gaan dus niet voor het snelle gewin, maar voor een duurzame invulling van de vacature.  Financieel gezien is onze werkwijze ook interessant omdat daarmee grote desinvesteringen voorkomen/beperkt kunnen worden.
In grote lijnen ziet ons stappenplan er als volgt uit.

Profiel en functieomschrijving scherp omschrijven

Een goed en duidelijk profielomschrijving kan van grote invloed zijn op het eindresultaat. Samen met de werkgever stellen wij deze op. Daarbij kijken wij o.a. naar de volgende punten:

  • Is de vacaturetekst aansprekend genoeg voor de doelgroep
  • Komt de USP (Unique Selling Point) van de onderneming voor potentiële kandidaten sterk genoeg naar voren. Waarom zou iemand juist voor uw bedrijf moeten kiezen?

Opstellen profielanalysevan de ideale kandidaat

Vooraf aan het afnemen stellen wij samen met u een persoonlijkheidsprofiel (PPA) op van de ‘ideale’ kandidaat. De uitslag van de PPA test wordt overdit profiel heen gelegd om zodoende een beeld te krijgen van de match enverschillen. Deze informatie geeft u samen, met onze input en uw kennis en ervaring voldoende basis om een weloverwogen keuze te maken.

Opstellen van een Job-Page

Voor de schaarse vacatures is het interesseren en overtuigen van potentiëlekandidaten net zobelangrijk als het vinden van deze doelgroep. Daarom hebben we de Job-Page geïntroduceerd. Eenlandingspagina waar we de vacature op een visueel aantrekkelijke manier presenteren met behulpvan foto-en videomateriaal en ‘call-to-actions’ om het contact met de kandidaat uit te bouwen.Slim vormgegeven landingspagina’s verhogen de respons en maken het proces beter meetbaar.

Proactief op zoek naar de juiste kandidaten

We werken in dit traject nauw samen met een partner die zich gespecialiseerd heeft in de technische kant van recruitment. Met behulp van zelf ontworpen techniek zoals gebruikmaking van data en relevante zoekenalgoritme traceren wij talentvolle en veelbelovende potentiële kandidaten. Daarnaast benaderen wij actief de markt en ons netwerk. Wij gebruiken daarvoor diverse recruitmentinstrumenten. Daarbij hebben wij toegang tot diverse cv-databases. Wij beschikken daarnaast over de mogelijkheid om subcontractors uit onze regio in te schakelen.

Selectie van kandidaten m.b.v. testmiddelen

In een eerste analyse beoordelen wij of de kandidaat past bij de gevraagde eisen en cultuur van de organisatie. Bij Iedere interessante kandidaat nemen wij een PPA test af en deze wordt vergeleken met het ideale PPA profiel. U krijgt daarmee een goed beeld van overeenkomsten en afwijkingen en is als uitstekend hulpmiddel in te zetten bij de persoonlijk gesprekken.  

De basisrapportage van een profiel omvat: 

  • De geprefereerde werkstijl en waarneembaar gedrag van een kandidaat. 
  • Eventuele frustraties die de persoon ervaart in de werksituatie. 
  • Of- en (zo ja) hoe een persoon het gedrag aanpast aan de situatie. 
  • Gedrag onder druk.
  • Werksterkten, mogelijke beperkingen en waarde voor de organisatie. 

Ondersteuning bij Indiensttreding

Als opdrachtgever ja zegt tegen een door ons gepresenteerde kandidaat, dan ondersteunen en adviseren wij vervolgens in het afhandelen van de plaatsing. Denk hierbij aan hulp bij de contractonderhandelingen en nazorg.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
verkoopadviseur/directeur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
verkoopadviseur/jobhunter

Back To Top