skip to Main Content

Symbus biedt
perspectief

Re-integratie 3e spoor

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook tijdens deze uitkeringsperiode na twee jaar ziekte moeten nog re-integratie-inspanningen worden geleverd. Dit wordt re-integratie 3e spoor genoemd. Of een werkgever nu wel of niet eigenrisicodrager WGA is, hij of zij blijft na de Poortwachterperiode nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer in de WGA. 

Het voordeel van een 3e spoor of WGA traject is dat een voormalig medewerker perspectief op nieuw werk krijgt, terwijl de kosten en inspanningen voor de werkgever aanzienlijk kunnen worden beperkt.  

De gevolgen voor u als werkgever als u geen Eigen Risicodrager WGA bent

Voor (oud-)werknemers die na de Poortwachterperiode in de WIA/WGA terecht komen, betaalt u als werkgever uiteindelijk alsnog de rekening. U bent immers nog tien jaar voor deze werknemers verantwoordelijk en dit merkt u aan uw gedifferentieerde WGA premie. Door deze instroom in de WIA/ WGA verhoogt het UWV/ Belastingdienst uw gedifferentieerde WGA premie. Omdat deze verhoging over de gehele loonkosten van al uw werknemers wordt berekend, gaat het om aanzienlijke bedragen. Het kan gaan om duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar.

De gevolgen voor u als werkgever als u Eigen Risicodrager WGA bent

eeft u uw risico particulier verzekerd (Eigen Risicodrager WGA) dan geldt feitelijk hetzelfde als hierboven. Uw verzekeraar zal, bij instroom WIA/ WGA, haar schadelast aan u doorberekenen door de premies voor deze verzekering aanzienlijk te verhogen. 

Inschakelen van Symbus bij 3e spoor re-integratie

Er valt veel te winnen met het inschakelen van Symbus  voor een 3e spoor traject. Symbus neemt de re-integratiebegeleiding over van de werkgever inclusief de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Maar het belangrijkste voordeel voor zowel werkgever als werknemer is dat een 3e spoor traject via Symbus  de kans op nieuw werk aanzienlijk vergroot. Voor de werkgever betekent dit een enorme kostenbesparing, terwijl de deels arbeidsongeschikte werknemer nieuw perspectief op werk krijgt. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Meer weten?

Symbus-Edwin_van_Kleef

Edwin van Kleef
verkoopadviseur/directeur

Symbus-Wicky_Boschker

Wicky Boschker
verkoopadviseur/jobhunter

Back To Top